Μάθημα Τεσσαρακοστό τρίτο, για Εξειδικευμένους χρήστες Joomla. Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με τη μελέτη (Case Study) ιστοσελίδας με Φόρμες συμπλήρωσης (Forms)

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει αποκτήσει την εμπειρία της εγκατάστασης και της διαχείρισης απλώς και σύνθετων συστημάτων Forms. Η μελέτη θα γίνει μέσα από το διαχειριστικό Joomla μέσα στην Δοκιμαστική εγκατάσταση που χρησιμοποιούμε για τους εκπαιδευτικούς μας σκοπούς.

Στο τέλος του μαθήματος, ακολουθούν συμβουλές και μέθοδοι λήψης των αποτελεσμάτων των φορμών, εξαγωγή τους από τις βάσεις δεδομένων, και χρήσης αυτών για άλλους σκοπούς εντός ή εκτός της ιστοσελίδα μας.

Για την ολοκλήρωση του μαθήματος ακολουθούνται τα ακόλουθα τέσσερα σημαντικά βήματα:

  • Επιλογή εφαρμογής
  • Εγκατάσταση εφαρμογής
  • Διαχείριση εφαρμογής
  • Λήψη και χρήση αποτελεσμάτων