Μάθημα Τεσσαρακοστό δεύτερο, για Εξειδικευμένους χρήστες Joomla. Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με τη μελέτη (Case Study) ενός συστήματος Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Network)

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει αποκτήσει την εμπειρία της εγκατάστασης και της διαχείρισης ενός συστήματος Κοινωνικής Δικτύωσης. Πρόκειται για ένα πλήρες και λειτουργικό Social σύστημα που θα "στηθεί" μέσα από το διαχειριστικό Joomla μέσα στην Δοκιμαστική εγκατάσταση που χρησιμοποιούμε για τους εκπαιδευτικούς μας σκοπούς.Στο τέλος του μαθήματος, ακολουθούν συμβουλές σύνδεσης του συστήματος με άλλες εφαρμογές της ιστοσελίδας (π.χ. Social Networks).

Για την ολοκλήρωση του μαθήματος ακολουθούνται τα ακόλουθα τέσσερα σημαντικά στάδια:

  • Επιλογή εφαρμογής
  • Εγκατάσταση εφαρμογής
  • Διαχείριση εφαρμογής
  • Διασύνδεση εφαρμογών