Μάθημα Τεσσαρακοστό πρώτο, για Εξειδικευμένους χρήστες Joomla. Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με τη μελέτη (Case Study) μίας ιστοσελίδας ηλεκτρονικών Αγγελιών (Ads)

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει αποκτήσει την εμπειρία της εγκατάστασης και της διαχείρισης ιστοσελίδας μικρών Αγγελιών. Πρόκειται για ένα πλήρες και λειτουργικό ηλεκτρονικό σύστημα Αγγελιών που θα "στηθεί" μέσα από το διαχειριστικό Joomla μέσα στην Δοκιμαστική εγκατάσταση που χρησιμοποιούμε για τους εκπαιδευτικούς μας σκοπούς.

Για την ολοκλήρωση του μαθήματος ακολουθούνται τα ακόλουθα τρία στάδια:

  • Επιλογή εφαρμογής
  • Εγκατάσταση εφαρμογής
  • Διαχείριση εφαρμογής