Μάθημα Τεσσαρακοστό πέμπτο, για Εξειδικευμένους χρήστες Joomla. Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με τη μελέτη (Case Study) ενός ηλεκτρονικού καταστήματος (Webshop).

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει αποκτήσει την εμπειρία της εγκατάστασης και της διαχείρισης ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. Πρόκειται για ένα πλήρες και λειτουργικό ηλεκτρονικό κατάστημα που θα "στηθεί" μέσα από το διαχειριστικό Joomla μέσα στην Δοκιμαστική εγκατάσταση που χρησιμοποιούμε για τους εκπαιδευτικούς μας σκοπούς.

Στο τέλος του μαθήματος, ακολουθούν συμβουλές χρηστικότητας και αποτελεσματικότητας του ηλεκτρονικού καταστήματος από εξειδικευμένο τμήμα Web Marketing, ώστε όχι μόνο κατασκευάσουμε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά και να βεβαιωθούμε για την χρησιμότητα και την απόδοσή του στην αγορά.

Για την ολοκλήρωση του μαθήματος ακολουθούνται τα ακόλουθα τέσσερα σημαντικά βήματα:

  • Επιλογή εφαρμογής
  • Εγκατάσταση εφαρμογής
  • Διαχείριση εφαρμογής
  • Μελέτη αποτελεσματικότητας