Μάθημα Τεσσαρακοστό πέμπτο, για Εξειδικευμένους χρήστες Joomla. Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με τη μελέτη (Case Study) ενός ηλεκτρονικού καταστήματος (Webshop).

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει αποκτήσει την εμπειρία της εγκατάστασης και της διαχείρισης ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. Πρόκειται για ένα πλήρες και λειτουργικό ηλεκτρονικό κατάστημα που θα "στηθεί" μέσα από το διαχειριστικό Joomla μέσα στην Δοκιμαστική εγκατάσταση που χρησιμοποιούμε για τους εκπαιδευτικούς μας σκοπούς.

Στο τέλος του μαθήματος, ακολουθούν συμβουλές χρηστικότητας και αποτελεσματικότητας του ηλεκτρονικού καταστήματος από εξειδικευμένο τμήμα Web Marketing, ώστε όχι μόνο κατασκευάσουμε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά και να βεβαιωθούμε για την χρησιμότητα και την απόδοσή του στην αγορά.

Για την ολοκλήρωση του μαθήματος ακολουθούνται τα ακόλουθα τέσσερα σημαντικά βήματα:

 • Επιλογή εφαρμογής
 • Εγκατάσταση εφαρμογής
 • Διαχείριση εφαρμογής
 • Μελέτη αποτελεσματικότητας

Μάθημα Τεσσαρακοστό δεύτερο, για Εξειδικευμένους χρήστες Joomla. Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με τη μελέτη (Case Study) ενός συστήματος Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Network)

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει αποκτήσει την εμπειρία της εγκατάστασης και της διαχείρισης ενός συστήματος Κοινωνικής Δικτύωσης. Πρόκειται για ένα πλήρες και λειτουργικό Social σύστημα που θα "στηθεί" μέσα από το διαχειριστικό Joomla μέσα στην Δοκιμαστική εγκατάσταση που χρησιμοποιούμε για τους εκπαιδευτικούς μας σκοπούς.Στο τέλος του μαθήματος, ακολουθούν συμβουλές σύνδεσης του συστήματος με άλλες εφαρμογές της ιστοσελίδας (π.χ. Social Networks).

Για την ολοκλήρωση του μαθήματος ακολουθούνται τα ακόλουθα τέσσερα σημαντικά στάδια:

 • Επιλογή εφαρμογής
 • Εγκατάσταση εφαρμογής
 • Διαχείριση εφαρμογής
 • Διασύνδεση εφαρμογών

p>Μάθημα Τεσσαρακοστό, για Εξειδικευμένους χρήστες Joomla. Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με τη μελέτη (Case Study) ενός ηλεκτρονικού κέντρου συζητήσεων (Forum)

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει αποκτήσει την εμπειρία της εγκατάστασης και της διαχείρισης ενός Forum. Πρόκειται για ένα πλήρες και λειτουργικό Forum που θα "στηθεί" μέσα από το διαχειριστικό Joomla μέσα στην Δοκιμαστική εγκατάσταση που χρησιμοποιούμε για τους εκπαιδευτικούς μας σκοπούς.

Για την ολοκλήρωση του μαθήματος ακολουθούνται τα ακόλουθα τέσσερα σημαντικά βήματα:

 • Επιλογή εφαρμογής
 • Εγκατάσταση εφαρμογής
 • Διαχείριση εφαρμογής
 • Σύνδεση με Social network

Μάθημα Τεσσαρακοστό τρίτο, για Εξειδικευμένους χρήστες Joomla. Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με τη μελέτη (Case Study) ιστοσελίδας με Φόρμες συμπλήρωσης (Forms)

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει αποκτήσει την εμπειρία της εγκατάστασης και της διαχείρισης απλώς και σύνθετων συστημάτων Forms. Η μελέτη θα γίνει μέσα από το διαχειριστικό Joomla μέσα στην Δοκιμαστική εγκατάσταση που χρησιμοποιούμε για τους εκπαιδευτικούς μας σκοπούς.

Στο τέλος του μαθήματος, ακολουθούν συμβουλές και μέθοδοι λήψης των αποτελεσμάτων των φορμών, εξαγωγή τους από τις βάσεις δεδομένων, και χρήσης αυτών για άλλους σκοπούς εντός ή εκτός της ιστοσελίδα μας.

Για την ολοκλήρωση του μαθήματος ακολουθούνται τα ακόλουθα τέσσερα σημαντικά βήματα:

 • Επιλογή εφαρμογής
 • Εγκατάσταση εφαρμογής
 • Διαχείριση εφαρμογής
 • Λήψη και χρήση αποτελεσμάτων

Μάθημα Τεσσαρακοστό πρώτο, για Εξειδικευμένους χρήστες Joomla. Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με τη μελέτη (Case Study) μίας ιστοσελίδας ηλεκτρονικών Αγγελιών (Ads)

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει αποκτήσει την εμπειρία της εγκατάστασης και της διαχείρισης ιστοσελίδας μικρών Αγγελιών. Πρόκειται για ένα πλήρες και λειτουργικό ηλεκτρονικό σύστημα Αγγελιών που θα "στηθεί" μέσα από το διαχειριστικό Joomla μέσα στην Δοκιμαστική εγκατάσταση που χρησιμοποιούμε για τους εκπαιδευτικούς μας σκοπούς.

Για την ολοκλήρωση του μαθήματος ακολουθούνται τα ακόλουθα τρία στάδια:

 • Επιλογή εφαρμογής
 • Εγκατάσταση εφαρμογής
 • Διαχείριση εφαρμογής

Μάθημα Τεσσαρακοστό τέταρτο, για Εξειδικευμένους χρήστες Joomla. Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με τη μελέτη (Case Study) ενός ηλεκτρονικού Περιοδικού (Magazine)

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει αποκτήσει την εμπειρία της εγκατάστασης και της διαχείρισης ενός ηλεκτρονικού συστήματος ενημέρωσης. Πρόκειται για ένα πλήρες και λειτουργικό ηλεκτρονικό Περιοδικό ή εφημερίδα που θα "στηθεί" μέσα από το διαχειριστικό Joomla μέσα στην Δοκιμαστική εγκατάσταση που χρησιμοποιούμε για τους εκπαιδευτικούς μας σκοπούς.

Στο τέλος του μαθήματος, ακολουθούν συμβουλές χρηστικότητας και αποτελεσματικότητας του ηλεκτρονικού Περιοδικού από εξειδικευμένο τμήμα Web Marketing, ώστε να γίνει σωστή και αποτελεσματική χρήση του χώρου για τις διαφημιστικές καταχωρήσεις των πελατών του περιοδικού.

Για την ολοκλήρωση του μαθήματος ακολουθούνται τα ακόλουθα τέσσερα σημαντικά βήματα:

 • Επιλογή εφαρμογής
 • Εγκατάσταση εφαρμογής
 • Διαχείριση εφαρμογής
 • Μελέτη αποτελεσματικότητας