Για τη διευκόλυνσή σας παρέχονται διάφορα εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται ώστε να γίνεται η διαδικασία της Online εκπαίδευσης πιό άμεση αλλά και πιό αποδοτική. Σκοπός μας είναι η ευκολότερη πρόσβαση των χρηστών στα μαθήματα, αλλά και ελαχιστοποίηση του χαμένου χρόνου που προκαλεί η έλλειψη οργάνωσης πρίν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά το μάθημα.