Ο κύκλος των μαθημάτω και για τις τρείς κατηγορίες μπορεί να ολοκληρωθεί και σε εντατικά μαθήματα κατόπιν προγραμματισμού. Εάν ενδιαφέρεστε για την συγκεκριμένη υπηρεσία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.