Στο Δέκατο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα αποκτήσει γνώση της κεντρικής δομής και των Κατηγοριών τα οποία χαρακτηρίζουν τη δομή του περιεχομένου μίας εγκατάστασης joomla.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Δομή Κατηγοριών
  • Δημιουργία κατηγορίας
  • Δημοσίευση κατηγορίας
  • Διαγραφή κατηγορίας
  • Αντιγραφή κατηγορίας
  • Ανάθεση κατηγορίας σε ενότητα
  • Φίλτρο εμφάνισης κατηγοριών

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο χρήστης θα έχει αποκτήσει μία σαφή εικόνα και θα έχει τη δυνατότητα να οργανώσει με ακρίβεια το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του μέσω των Κατηγοριών στις οποίες θα καταχωρεί τα άρθρα της ιστοσελίδας του.