Στο Ένατο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα αποκτήσει γνώση της κεντρικής δομής και των Ενοτήτων τα οποία χαρακτηρίζουν τη δομή του περιεχομένου μίας εγκατάστασης joomla.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Δομή Ενοτήτων
  • Δημιουργία ενότητας
  • Δημοσίευση ενότητας
  • Διαγραφή ενότητας
  • Αντιγραφή ενότητας

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο χρήστης θα έχει αποκτήσει μία σαφή εικόνα και θα έχει τη δυνατότητα να οργανώσει με ακρίβεια το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του μέσω των Ενοτήτων στις οποίες θα καταχωρεί τα άρθρα της ιστοσελίδας του.