Στο Έβδομο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα εξοικειωθεί με τα άρθρα που αποτελούν και το κύριο περιεχόμενο του συστήματος.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Δομή Άρθρων
 • Εύρεση άρθρου / αναζήτηση/ φιλτράρισμα
 • Πρώτη δοκιμαστική τροποποίηση ενός άρθρου
 • Δημιουργία άρθρου
 • Δημοσίευση άρθρου
 • Διαγραφή άρθρου
 • Αντιγραφή άρθρου
 • Μετακίνηση άρθρων σε άλλη κατηγορία
 • Ανάθεση άρθρου σε ενότητα
 • Φίλτρο εμφάνισης άρθρου
 • Άρθρα σε πρωτοσέλιδο
 • Τροποποίηση άρθρου
 • Διαγραμμένα άρθρα
 • Αρχειοθέτηση άρθρων
 • Γενικές ρυθμίσεις άρθρων
 • Εμφάνιση εικονιδίων εκτύπωσης email στα άρθρα
 • Εισαγωγή φωτογραφίας σε άρθρο
 • Εισαγωγή «περισσότερα»
 • Εισαγωγή «επόμενη σελίδα»
 • Προεπισκόπηση άρθρου
 • Τρόποι εμφάνισης άρθρων
 • Προγράμματα Content management

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο χρήστης θα μπορεί να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες που σχετίζονται με τα άθρα, τα οποία αποτελούν και το κύριο περιεχόμενο μίας ιστοσελίδας. Το μάθημα αυτό αποτελεί "οδηγό" για περαιτέρω λειτουργίες και μελλοντικά μαθήματα, καθώς ο τρόπος χρήσης και τροποποίησης των άρθρων είναι ενδεικτικός για τη χρήση και άλλων λειτουργιών της διαχείρισης.