Στο Έκτο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα εξοικειωθεί με το τη δομή του περιεχομένου μίας Δοκιμαστικής εγκατάστασης με ενδεικτικά άρθρα, κατηγορίες και ενθέματα.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Εγκατάσταση με ενδεικτικό περιεχόμενο
  • Παραδείγματα Modules και Positions
  • Κύρια δομή περιεχομένου, άρθρα και κατηγορίες

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο χρήστης θα έχει αποκτήσει πρόσβαση σε κάποιες λειτουργίες με τη βοήθεια παραδειγμάτων και θα είναι έτοιμος να ξεκινήσει να δημιουργεί το δικό του περιεχόμενο όπως θα δούμε στο επόμενο μάθημα.