Στο Πέμπτο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα αποκτήσει γνώση της κεντρικής δομής και των τμημάτων από τα οποία αποτελείται η διαχείριση του Joomla.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Γλώσσες
  • Εφαρμογές
  • Ενθέματα
  • Πρόσθετα
  • Πρότυπα
  • Μενού
  • Άρθρα
  • Χρήστες
  • Πολυμέσα
  • Εργαλεία

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο χρήστης θα μπορεί να περιηγηθεί στο μενού της διαχείρισης με επίγνωση των αντικειμένων που βλέπει, και θα έχει κατανοήσει τα κεντρικά αντικείμενα που θα αποτελέσουν τη βάση για τα ακόλουθα μαθήματα.