Στο Τέταρτο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα αποκτήσει την πρώτη του ενεργητική επαφή με το διαχειριστικό σύστημα joomla, που είναι και το κύριο αντικείμενο εκμάθησης.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Πίνακας ελέγχου
  • Κεντρικό μενού
  • Γρήγορα κουμπιά
  • Η λειτουργία της προσωρινής μνήμες cache
  • Ο χρήστης Administrator
  • Επίπεδα πρόσβασης και κατηγορίες χρηστών
  • Προεσκόπιση ιστοσελίδας

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο χρήστης θα έχει αποκτήσει μία εξοικείωση με το διαχειριστικό σύστημα. Θα μπορεί να αντιληφθεί τις βασικές λειτουργίες της διαχείρισης και τη δομή της. Μετά από αυτό το μάθημα, ο χρήστης θα αποκτήσει πρόσβαση στην Δοκιμαστική εγκατάσταση, ώστε να μπορεί να πειραματιστεί και μόνος του σε ώρες εκτός μαθημάτων.