Στο Τρίτο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα λάβει τις απαραίτητες πληροφοριές σχετικά με τον σχεδιασμό και τη δομή μίας joomla ιστοσελίδας.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Λειτουργίες από το Front-end
  • Κεντρική δομή της ιστοσελίδας Υπάρχουσες ιστοσελίδες
  • Η έννοια του Προτύπου
  • Εμφανίζοντας τα Divisions
  • Έννοιες και βασικές ορολογίες ιστοσελίδας
  • Κεντρικό μενού και υπομενού
  • Εμφάνιση σελίδας αναλόγως του Browser
  • H λειτουργία «Επιθεώρηση στοιχείου» του Browser

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο χρήστης θα είναι ικανός να διακρίνει τα "κρυμένα" δεδομένα πίσω από την απλή εμφάνιση μίας ιστοσελίδας. Θα μπορεί να αντιληφθεί πλέον κάποια από τα προγραμματιστικά στοιχεία μίας ιστοσελίδας, να αναγνώσει τα βασικά του κώδικα και να αντιληφθεί τη δομή και τον σχεδιασμό του σκελετού μίας ιστοσελίδας. Όλα αυτά με μόνο μία απλή επίσκεψη σε έναν τυχαίο joomla ιστότοπο.