Στο Δεύτερο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα λάβει τις απαραίτητες πληροφοριές σχετικά με τον αρχικό σχεδιασμό και την οργάνωση που απαιτείται προκειμένου να σχεδιάσει την καινούρια του ιστοσελίδα.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Αρχικός σχεδιασμός
  • Λειτουργίες που απαιτούνται
  • Βασικό ερωτηματολόγιο
  • Σχεδιαστικές ανάγκες – template
  • Γραφιστικό υλικό

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο χρήστης θα είναι ικανός να προγραμματίσει το έργο που καλείται να εκτελέσει - τη δημιουργία δηλαδή της νέας ιστοσελίδας. Θα αποκτήσει την ικανότητα να δημιουργήσει ένα οργανόγραμμα και να αξιολογήσει τα απαιτούμενα στοιχεία που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει. Θα μπορεί να κατηγοριοποιήσει το έργο του, να δημιουργήσει αλλά και να απαντήσει σε ερωτηματολόγια, και να αναζητήσει πηγές για την γραφιστική υποστήριξη της νέας ιστοσελίδας του.