Στο πρώτο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα λάβει τις απαραίτητες πληροφοριές σχετικά με τη δομή και την εξέλιξη του συνολικού project του Joomla!.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Καλώς ήρθατε στο Joomla
  • Τι είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου
  • Joomla! για τελικούς χρήστες
  • Αναβαθμίσεις Joomla! στο επόμενο επίπεδο
  • Ποιες είναι οι δυνατότητες του Joomla
  • Οι εκδόσεις του Joomla και ιστορική αναδρομή
  • Εργασία σε Δοκιμαστική εγκατάσταση

Στο τέλος του μαθήματος ο χρήστης θα είναι ικανός να κατανοήσει τις ανάγκες που καλύπτει ένα διαχειριστικό σύστημα και θα γνωρίζει ποιές είναι οι βασικές του δυνατότητες. Ο χρήστης θα γνωρίζει επίσης τη διαφορά μεταξύ δυναμικών και στατικών ιστοσελίδων, και θα πάρει μία πρώτη οπτική εικόνα σχετικά με την Δοκιμαστική εγκατάσταση.