Στο Δωδέκατο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα αποκτήσει γνώση για τον τρόπο εμφάνισης και διαχείρισης των πολυμέσων της ιστοσελίδας του (φωτογραφίες, αρχεία video, audio κτλ)

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Επισκόπηση πολυμέσων
  • Λίγα λόγια για τις φωτογραφίες στο web
  • Δημιουργία / διαγραφή φακέλων
  • Υποστηριζόμενα αρχεία
  • Προετοιμασία αρχείων
  • Λεπτομερής εμφάνιση
  • Ανέβασμα αρχείων
  • Διαγραφή αρχείων

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο χρήστης θα έχει αποκτήσει την ικανότητα να διαχειρίζεται το φωτογραφικό υλικό του περιεχομένου του. Στο μάθημα αυτό ο χρήστης θα μάθει επιπλέον κάποιους βασικούς κανόνες για το φωτογραφικό υλικό και τις ιδιομορφίες που παρουσιάζει η εμφάνισή του στο Web. Περισσότερα και αναλυτικότερα μαθήματα για τα πολυμέσα και ειδικότερα για το φωτογραφικό υλικό, μπορεί ο χρήστης να παρακολουθήσει σε μελλοντικά μαθήματα για Προχωρημένους Χρήστες Joomla, όπου το κεφάλαιο Γραφιστική αποτελεί μία ξεχωριστή ενότητα.