Στο Ενδέκατο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα αποκτήσει γνώση της μορφοποίησης του πρωτοσέλιδου της ιστοσελίδας του.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Ορισμός εμφάνισης άρθρου στο πρωτοσέλιδο
  • Απόσυρση άρθρου από το πρωτοσέλιδο
  • Εμφάνιση του νεότερου άρθρου στο πρωτοσέλιδο
  • Οριοθέτηση του πρωτοσέλιδου
  • Ορισμός εμφάνισης ενθέματος στο πρωτοσέλιδο
  • Εμφάνιση άρθρων πρωτοσέλιδου ως blog
  • Περισσότερα για το πρωτοσέλιδο.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο χρήστης θα μπορεί να τροποποιήσει το πρωτοσέλιδο, να προσθέσει ή να αφαιρέσει άρθρα και να αλλάξει τον τρόπο εμφάνισής των στο πρωτοσέλιδο της ιστοσελίδας. Θα αποκτήσει επίσης μία πρώτη επαφή με τα Ενθέματα που εμφανίζονται στο πρωτοσέλιδο.