Στο Εικοστό Τρίτο αυτό μάθημα, ο Προχωρημένος χρήστης θα κάνει την πρώτη του εγκατάσταση του Joomla. Θα κάνουμε αρχικά χρήση Κοινής Οθόνης και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί βήμα-βήμα η εγκατάσταση.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα γνωρίζει πως γίνεται η εγκατάσταση του Joomla, και ταυτόχρονα θα έχει στη διάθεσή του μία Tοπική εγκατάσταση (στον υπολογιστή του) για να μπορεί να εργάζεται και να πειράματίζειται Offline ανά πάσα στιγμή. Θα ακολουθήσουν εργασίες και ασκήσεις.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Τοπική εγκατάσταση
 • Απαιτήσεις συστήματος
 • Γνωριμία με το XAMPP
 • Από τι αποτελείται ένας Server
 • Δημιουργία μίας βάσης δεδομένων
 • Έναρξη εγκατάστασης
 • GNU / GPL άδεια χρήσης
 • Εγκατάσταση:Βήμα 1
 • Εγκατάσταση:Βήμα 2
 • Εγκατάσταση: Βήμα 3
 • Εγκατάσταση: Βήμα 4
 • Ολοκλήρωση εγκατάστασης
 • Εγκατάσταση σε server
 • Εγκατάσταση άλλων εκδόσεων Joomla