Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

 

Μέθοδος
Για την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χρησιμοποιήσουμε το Skype για τη συνομιλία μας. Είναι απαραίτητο για τους συμμετέχοντες να διαθέτουν ένα λογαριασμό χρήστη Skype. Ο εκπαιδευτής θα διαμοιράσει την όψη της οθόνης του στην ομάδα ώστε οι συμμετέχοντες να βλέπουν όλες τις δραστηριότητες στην πράξη σε πραγματικό χρόνο. Ο συνδιασμός Ομιλίας και Κοινής οθόνης μπορεί να καταγραφεί σε αρχείο τύπου βίντεο το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο στα αρχεία μαθημάτων. Για τις ασκήσεις και τα παραδείγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και η γραπτή συνομιλία.

Στο Δέκατο ένατο αυτό μάθημα, ο Προχωρημένος χρήστης θα εργαστεί με τα Μενού του Joomla και το πλήρες σύστημα που τα υποστηρίζουν.

Πρόκειται για ένα αρκετά δύσκολο μάθημα πλήν όμως από τα βασικότερα. Ξοδέψαμε αρκετό χρόνο σκεπτόμενοι αν αυτό το μάθημα θα πρέπει να γίνεται σε Νέους χρήστες ή σε Προχωρημένους χρήστες joomla. Η εμπειρία μας τελικώς απέδειξε πως παρότι το μενού είναι κάτι που συναντάται από την πρώτη επαφή με το joomla, ο νέος χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα να το χειριστεί επειδή δεν έχει ακόμη μπεί στο "πνεύμα" του διαχειριστικού.

Στο τέλος του χρονοβόρου αυτού μαθήματος, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί πλήρως τα διάφορα είδη μενού και τις δυνατότητες που του παρέχουν. Θα μπορεί να δημιουργήσει, να τροποποιήσει, να εγκαταστήσει τα δικά του μενού και να χειριστεί το σύστημα με άνεση και αποτελεσματικότητα.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Εισαγωγή στα Μενού
 • Τύποι μενού
 • Εμφάνιση μενού
 • Φωτογραφικά μενού
 • Σύνδεση μενού
 • Ένθεμα μενού
 • Νέο στοιχείο μενού
 • Διαγραφή στοιχείου μενού
 • Αντιγραφή ενός μενού
 • Επεξεργασία ενός μενού
 • Δημοσίευση και απόσυρση μενού
 • Αντιγραφή και μετακίνηση μενού
 • Εγκατάσταση μενού
 • Διαγραμμένα μενού
 • Η σημασία του μενού στο seo

Στο Εικοστό Δεύτερο αυτό μάθημα, ο Προχωρημένος χρήστης θα εξοικειωθεί με το σύστημα που διαθέτει το Joomla για τη διαχείριση Χρηστών.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει αντιληφθεί πλήρως τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος χρηστών που διαθέτει το Joomla και τις δυνατότητές του. Θα γίνει αναφορά στο εκτενέστερο σύστημα χρηστών του Joomla 2.5, καθώς και σε άλλα συστήματα εξωτερικών εφαρμογών με ειδική αναφορά σε χρήστες για Social Networks.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Δημιουργία χρήστη
 • Ενεργοποίηση χρήστη
 • Διαγραφή χρήστη
 • Τύποι χρηστών και δικαιώματα πρόσβασης
 • Ορισμός επιπέδου χρήστη
 • Δημιουργία χρήστη από το Front end
 • Μενού χρήστη
 • Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης
 • Αποσύνδεση χρηστών από το Back end
 • Στοιχεία χρηστών και αλλαγή Αλλαγή κωδικού μέσω Database
 • Διαχείριση Χρηστών για το Joomla 1.7
 • Άλλες εφαρμογές Χρηστών

Στο Εικοστό αυτό μάθημα, ο Προχωρημένος χρήστης θα κάνει μία μικρή παρέκλιση από τη διαχείριση του Joomla, προκειμένου να παρακολουθήσει με την χρήση Κοινής Οθόνης την εγκατάσταση της Βάσης Δεδομένων

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα αντιληφθεί την αναγκαιότητα ύπαρξης των Βάσεων Δεδομένων για μία εγκατάσταση Joomla, και θα έχει διασαφηνίσει την έννοιά της. Ταυτόχρονα, θα αποκτήσει την απαραίτητη εξοικείωση με το σύστημα PhpMyadmin το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε λίγα μαθήματα παρακάτω όταν θα κάνουμε την πρώτη μας "Εγκατάσταση Joomla" τοπικά ή σε server.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Δημιουργία βάσης δεδομένων
 • Δομή βάσης δεδομένων
 • Χρήστες και δικαιώματα
 • Αντίγραφα ασφαλείας βάσης δεδομένων
 • Επεμβάσεις στη βάση δεδομένων
 • Ασφάλεια βάσης δεδομένων

Στο Εικοστό Τρίτο αυτό μάθημα, ο Προχωρημένος χρήστης θα κάνει την πρώτη του εγκατάσταση του Joomla. Θα κάνουμε αρχικά χρήση Κοινής Οθόνης και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί βήμα-βήμα η εγκατάσταση.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα γνωρίζει πως γίνεται η εγκατάσταση του Joomla, και ταυτόχρονα θα έχει στη διάθεσή του μία Tοπική εγκατάσταση (στον υπολογιστή του) για να μπορεί να εργάζεται και να πειράματίζειται Offline ανά πάσα στιγμή. Θα ακολουθήσουν εργασίες και ασκήσεις.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Τοπική εγκατάσταση
 • Απαιτήσεις συστήματος
 • Γνωριμία με το XAMPP
 • Από τι αποτελείται ένας Server
 • Δημιουργία μίας βάσης δεδομένων
 • Έναρξη εγκατάστασης
 • GNU / GPL άδεια χρήσης
 • Εγκατάσταση:Βήμα 1
 • Εγκατάσταση:Βήμα 2
 • Εγκατάσταση: Βήμα 3
 • Εγκατάσταση: Βήμα 4
 • Ολοκλήρωση εγκατάστασης
 • Εγκατάσταση σε server
 • Εγκατάσταση άλλων εκδόσεων Joomla

Στο Εικοστό πρώτο αυτό μάθημα, ο Προχωρημένος χρήστης θα αποκτήσει πρόσβαση και θα διαχειριστεί διάφορες Εφαρμογές (Components) για το Joomla

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί την έννοια της Εφαρμογής και της πολυλειτουργικότητάς της, να δουλέψει με κάποιες από αυτές ή να εγκαταστήσει στην Δοκιμαστική εγκατάσταση νέες δικές του εφαρμογές που μπορεί να κατεβάσει από το JED όπως μάθαμε σε προηγούμενο μάθημα.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Οι εφαρμογές και οι λειτουργίες τους
 • Εγκατάσταση νέας εφαρμογής
 • Παραδείγματα εφαρμογών

Στο σχετικά σύντομο αυτό Εικοστό τέταρτο μάθημα, ο Προχωρημένος χρήστης θα αντιληφθεί τις βασικές διαφορές των διάφορων εκδόσεων του Joomla.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα μπορεί πλέον να αξιολογήσει τις διαφορές των εκδόσεων και να αποφασίζει ποιά έκδοση είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσει αναλόγως των αναγκών της ιστοσελίδας του. Θα γίνει επίσης αναφορά στα υπόλοιπα δημοφιλή CMS (control management systems) Drupal, Wordpress κ.τ.λ.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα εκδόσεων
 • Γνωριμία με τις νέες εκδόσεις
 • Οι βασικές διαφορές από 1.5 σε 2.5
 • Αναβάθμιση από 1.5
 • Αναφορά σε άλλα Open CMS