Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

 

Μέθοδος
Για την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χρησιμοποιήσουμε το Skype για τη συνομιλία μας. Είναι απαραίτητο για τους συμμετέχοντες να διαθέτουν ένα λογαριασμό χρήστη Skype. Ο εκπαιδευτής θα διαμοιράσει την όψη της οθόνης του στην ομάδα ώστε οι συμμετέχοντες να βλέπουν όλες τις δραστηριότητες στην πράξη σε πραγματικό χρόνο. Ο συνδιασμός Ομιλίας και Κοινής οθόνης μπορεί να καταγραφεί σε αρχείο τύπου βίντεο το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο στα αρχεία μαθημάτων. Για τις ασκήσεις και τα παραδείγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και η γραπτή συνομιλία.

Στο σχετικά σύντομο αυτό Εικοστό τέταρτο μάθημα, ο Προχωρημένος χρήστης θα αντιληφθεί τις βασικές διαφορές των διάφορων εκδόσεων του Joomla.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα μπορεί πλέον να αξιολογήσει τις διαφορές των εκδόσεων και να αποφασίζει ποιά έκδοση είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσει αναλόγως των αναγκών της ιστοσελίδας του. Θα γίνει επίσης αναφορά στα υπόλοιπα δημοφιλή CMS (control management systems) Drupal, Wordpress κ.τ.λ.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα εκδόσεων
  • Γνωριμία με τις νέες εκδόσεις
  • Οι βασικές διαφορές από 1.5 σε 2.5
  • Αναβάθμιση από 1.5
  • Αναφορά σε άλλα Open CMS