Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

 

Μέθοδος
Για την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χρησιμοποιήσουμε το Skype για τη συνομιλία μας. Είναι απαραίτητο για τους συμμετέχοντες να διαθέτουν ένα λογαριασμό χρήστη Skype. Ο εκπαιδευτής θα διαμοιράσει την όψη της οθόνης του στην ομάδα ώστε οι συμμετέχοντες να βλέπουν όλες τις δραστηριότητες στην πράξη σε πραγματικό χρόνο. Ο συνδιασμός Ομιλίας και Κοινής οθόνης μπορεί να καταγραφεί σε αρχείο τύπου βίντεο το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο στα αρχεία μαθημάτων. Για τις ασκήσεις και τα παραδείγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και η γραπτή συνομιλία.

Στο Δέκατο ένατο αυτό μάθημα, ο Προχωρημένος χρήστης θα εργαστεί με τα Μενού του Joomla και το πλήρες σύστημα που τα υποστηρίζουν.

Πρόκειται για ένα αρκετά δύσκολο μάθημα πλήν όμως από τα βασικότερα. Ξοδέψαμε αρκετό χρόνο σκεπτόμενοι αν αυτό το μάθημα θα πρέπει να γίνεται σε Νέους χρήστες ή σε Προχωρημένους χρήστες joomla. Η εμπειρία μας τελικώς απέδειξε πως παρότι το μενού είναι κάτι που συναντάται από την πρώτη επαφή με το joomla, ο νέος χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα να το χειριστεί επειδή δεν έχει ακόμη μπεί στο "πνεύμα" του διαχειριστικού.

Στο τέλος του χρονοβόρου αυτού μαθήματος, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί πλήρως τα διάφορα είδη μενού και τις δυνατότητες που του παρέχουν. Θα μπορεί να δημιουργήσει, να τροποποιήσει, να εγκαταστήσει τα δικά του μενού και να χειριστεί το σύστημα με άνεση και αποτελεσματικότητα.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Εισαγωγή στα Μενού
 • Τύποι μενού
 • Εμφάνιση μενού
 • Φωτογραφικά μενού
 • Σύνδεση μενού
 • Ένθεμα μενού
 • Νέο στοιχείο μενού
 • Διαγραφή στοιχείου μενού
 • Αντιγραφή ενός μενού
 • Επεξεργασία ενός μενού
 • Δημοσίευση και απόσυρση μενού
 • Αντιγραφή και μετακίνηση μενού
 • Εγκατάσταση μενού
 • Διαγραμμένα μενού
 • Η σημασία του μενού στο seo