Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

 

Μέθοδος
Για την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χρησιμοποιήσουμε το Skype για τη συνομιλία μας. Είναι απαραίτητο για τους συμμετέχοντες να διαθέτουν ένα λογαριασμό χρήστη Skype. Ο εκπαιδευτής θα διαμοιράσει την όψη της οθόνης του στην ομάδα ώστε οι συμμετέχοντες να βλέπουν όλες τις δραστηριότητες στην πράξη σε πραγματικό χρόνο. Ο συνδιασμός Ομιλίας και Κοινής οθόνης μπορεί να καταγραφεί σε αρχείο τύπου βίντεο το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο στα αρχεία μαθημάτων. Για τις ασκήσεις και τα παραδείγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και η γραπτή συνομιλία.

Σε αυτό το Δέκατο Πέμπτο μάθημα, ο Προχωρημένος χρήστης θα έλθει σε επαφή με τα λεγόμενα Ειδικά ενθέματα, τα οποία αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο και ευέλικτο τύπο προσθήκης υλικού στην ιστοσελίδα.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει και να παραμετροποιήσει το πρώτο του ειδικό ένθεμα, καθώς επίσης και να κατανοήσει τις περιπτώσεις όπου δημιουργείται η ανάγκη χρήσης ειδικών ενθεμάτων. Το μάθημα αυτό, μαζί με τα δύο προηγούμενα μάθηματα "Διαχείριση ενθεμάτων" και "Εγκατάσταση και απεγκατάσταση Ενθεμάτων", αποτελούν ένα πλήρες πακέτο γνώσης των ενθεμάτων για το joomla.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Προσαρμοσμένο Html
  • Τα ενθέματα του μενού
  • Ένθεμα Περίβλημα