Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό.

 

Μέθοδος
Για την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χρησιμοποιήσουμε το Skype για τη συνομιλία μας. Είναι απαραίτητο για τους συμμετέχοντες να διαθέτουν ένα λογαριασμό χρήστη Skype. Ο εκπαιδευτής θα διαμοιράσει την όψη της οθόνης του στην ομάδα ώστε οι συμμετέχοντες να βλέπουν όλες τις δραστηριότητες στην πράξη σε πραγματικό χρόνο. Ο συνδιασμός Ομιλίας και Κοινής οθόνης μπορεί να καταγραφεί σε αρχείο τύπου βίντεο το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο στα αρχεία μαθημάτων. Για τις ασκήσεις και τα παραδείγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και η γραπτή συνομιλία.

Στο Έβδομο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα εξοικειωθεί με τα άρθρα.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο χρήστης θα μπορεί να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες που σχετίζονται με τα άθρα, τα οποία αποτελούν και το κύριο περιεχόμενο μίας ιστοσελίδας. Το μάθημα αυτό αποτελεί "οδηγό" για περαιτέρω λειτουργίες και μελλοντικά μαθήματα, καθώς ο τρόπος χρήσης και τροποποίησης των άρθρων είναι ενδεικτικός για τη χρήση και άλλων λειτουργιών της διαχείρισης.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Δομή Άρθρων
 • Εύρεση άρθρου / αναζήτηση/ φιλτράρισμα
 • Πρώτη δοκιμαστική τροποποίηση ενός άρθρου
 • Δημιουργία άρθρου
 • Δημοσίευση άρθρου
 • Διαγραφή άρθρου
 • Αντιγραφή άρθρου
 • Μετακίνηση άρθρων σε άλλη κατηγορία
 • Ανάθεση άρθρου σε ενότητα
 • Φίλτρο εμφάνισης άρθρου
 • Άρθρα σε πρωτοσέλιδο
 • Τροποποίηση άρθρου
 • Διαγραμμένα άρθρα
 • Αρχειοθέτηση άρθρων
 • Γενικές ρυθμίσεις άρθρων
 • Εμφάνιση εικονιδίων εκτύπωσης email στα άρθρα
 • Εισαγωγή φωτογραφίας σε άρθρο
 • Εισαγωγή «περισσότερα»
 • Εισαγωγή «επόμενη σελίδα»
 • Προεπισκόπηση άρθρου
 • Τρόποι εμφάνισης άρθρων
 • Προγράμματα Content management