Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό.

 

Μέθοδος
Για την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χρησιμοποιήσουμε το Skype για τη συνομιλία μας. Είναι απαραίτητο για τους συμμετέχοντες να διαθέτουν ένα λογαριασμό χρήστη Skype. Ο εκπαιδευτής θα διαμοιράσει την όψη της οθόνης του στην ομάδα ώστε οι συμμετέχοντες να βλέπουν όλες τις δραστηριότητες στην πράξη σε πραγματικό χρόνο. Ο συνδιασμός Ομιλίας και Κοινής οθόνης μπορεί να καταγραφεί σε αρχείο τύπου βίντεο το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο στα αρχεία μαθημάτων. Για τις ασκήσεις και τα παραδείγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και η γραπτή συνομιλία.

Στο Πέμπτο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα αποκτήσει γνώση της κεντρικής δομής και των τμημάτων από τα οποία αποτελείται η διαχείριση του Joomla.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο χρήστης θα μπορεί να περιηγηθεί στο μενού της διαχείρισης με επίγνωση των αντικειμένων που βλέπει, και θα έχει κατανοήσει τα κεντρικά αντικείμενα που θα αποτελέσουν τη βάση για τα ακόλουθα μαθήματα.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Γλώσσες
  • Εφαρμογές
  • Ενθέματα
  • Πρόσθετα
  • Πρότυπα
  • Μενού
  • Άρθρα
  • Χρήστες
  • Πολυμέσα
  • Εργαλεία