Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό.

 

Μέθοδος
Για την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χρησιμοποιήσουμε το Skype για τη συνομιλία μας. Είναι απαραίτητο για τους συμμετέχοντες να διαθέτουν ένα λογαριασμό χρήστη Skype. Ο εκπαιδευτής θα διαμοιράσει την όψη της οθόνης του στην ομάδα ώστε οι συμμετέχοντες να βλέπουν όλες τις δραστηριότητες στην πράξη σε πραγματικό χρόνο. Ο συνδιασμός Ομιλίας και Κοινής οθόνης μπορεί να καταγραφεί σε αρχείο τύπου βίντεο το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο στα αρχεία μαθημάτων. Για τις ασκήσεις και τα παραδείγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και η γραπτή συνομιλία.

Στο Τέταρτο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα αποκτήσει την πρώτη του ενεργητική επαφή με το διαχειριστικό σύστημα joomla, που είναι και το κύριο αντικείμενο εκμάθησης.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο χρήστης θα έχει αποκτήσει μία εξοικείωση με το διαχειριστικό σύστημα. Θα μπορεί να αντιληφθεί τις βασικές λειτουργίες της διαχείρισης και τη δομή της. Μετά από αυτό το μάθημα, ο χρήστης θα αποκτήσει πρόσβαση στην Δοκιμαστική εγκατάσταση, ώστε να μπορεί να πειραματιστεί και μόνος του σε ώρες εκτός μαθημάτων.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Πίνακας ελέγχου
  • Κεντρικό μενού
  • Γρήγορα κουμπιά
  • Η λειτουργία της προσωρινής μνήμες cache
  • Ο χρήστης Administrator
  • Επίπεδα πρόσβασης και κατηγορίες χρηστών
  • Προεσκόπιση ιστοσελίδας