Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό.

 

Μέθοδος
Για την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χρησιμοποιήσουμε το Skype για τη συνομιλία μας. Είναι απαραίτητο για τους συμμετέχοντες να διαθέτουν ένα λογαριασμό χρήστη Skype. Ο εκπαιδευτής θα διαμοιράσει την όψη της οθόνης του στην ομάδα ώστε οι συμμετέχοντες να βλέπουν όλες τις δραστηριότητες στην πράξη σε πραγματικό χρόνο. Ο συνδιασμός Ομιλίας και Κοινής οθόνης μπορεί να καταγραφεί σε αρχείο τύπου βίντεο το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο στα αρχεία μαθημάτων. Για τις ασκήσεις και τα παραδείγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και η γραπτή συνομιλία.
Στο πρώτο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα λάβει τις απαραίτητες πληροφοριές σχετικά με τη δομή και την εξέλιξη του συνολικού project του Joomla!.
Στο τέλος του μαθήματος ο χρήστης θα είναι ικανός να κατανοήσει τις ανάγκες που καλύπτει ένα διαχειριστικό σύστημα και θα γνωρίζει ποιές είναι οι βασικές του δυνατότητες. Ο χρήστης θα γνωρίζει επίσης τη διαφορά μεταξύ δυναμικών και στατικών ιστοσελίδων, και θα πάρει μία πρώτη οπτική εικόνα σχετικά με την Δοκιμαστική εγκατάσταση.
 
Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:
  • Καλώς ήρθατε στο Joomla
  • Τι είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου
  • Joomla! για τελικούς χρήστες
  • Αναβαθμίσεις Joomla! στο επόμενο επίπεδο
  • Ποιες είναι οι δυνατότητες του Joomla
  • Οι εκδόσεις του Joomla και ιστορική αναδρομή
  • Εργασία σε Δοκιμαστική εγκατάσταση