Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό.

 

Μέθοδος
Για την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χρησιμοποιήσουμε το Skype για τη συνομιλία μας. Είναι απαραίτητο για τους συμμετέχοντες να διαθέτουν ένα λογαριασμό χρήστη Skype. Ο εκπαιδευτής θα διαμοιράσει την όψη της οθόνης του στην ομάδα ώστε οι συμμετέχοντες να βλέπουν όλες τις δραστηριότητες στην πράξη σε πραγματικό χρόνο. Ο συνδιασμός Ομιλίας και Κοινής οθόνης μπορεί να καταγραφεί σε αρχείο τύπου βίντεο το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο στα αρχεία μαθημάτων. Για τις ασκήσεις και τα παραδείγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και η γραπτή συνομιλία.

Στο Ενδέκατο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα αποκτήσει γνώση της μορφοποίησης του πρωτοσέλιδου της ιστοσελίδας του.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο χρήστης θα μπορεί να τροποποιήσει το πρωτοσέλιδο, να προσθέσει ή να αφαιρέσει άρθρα και να αλλάξει τον τρόπο εμφάνισής των στο πρωτοσέλιδο της ιστοσελίδας. Θα αποκτήσει επίσης μία πρώτη επαφή με τα Ενθέματα που εμφανίζονται στο πρωτοσέλιδο.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Ορισμός εμφάνισης άρθρου στο πρωτοσέλιδο
  • Απόσυρση άρθρου από το πρωτοσέλιδο
  • Εμφάνιση του νεότερου άρθρου στο πρωτοσέλιδο
  • Οριοθέτηση του πρωτοσέλιδου
  • Ορισμός εμφάνισης ενθέματος στο πρωτοσέλιδο
  • Εμφάνιση άρθρων πρωτοσέλιδου ως blog
  • Περισσότερα για το πρωτοσέλιδο...