Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό.

 

Μέθοδος
Για την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χρησιμοποιήσουμε το Skype για τη συνομιλία μας. Είναι απαραίτητο για τους συμμετέχοντες να διαθέτουν ένα λογαριασμό χρήστη Skype. Ο εκπαιδευτής θα διαμοιράσει την όψη της οθόνης του στην ομάδα ώστε οι συμμετέχοντες να βλέπουν όλες τις δραστηριότητες στην πράξη σε πραγματικό χρόνο. Ο συνδιασμός Ομιλίας και Κοινής οθόνης μπορεί να καταγραφεί σε αρχείο τύπου βίντεο το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο στα αρχεία μαθημάτων. Για τις ασκήσεις και τα παραδείγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και η γραπτή συνομιλία.

Στο Δέκατο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα αποκτήσει γνώση της κεντρικής δομής και των Κατηγοριών τα οποία χαρακτηρίζουν τη δομή του περιεχομένου μίας εγκατάστασης joomla.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο χρήστης θα έχει αποκτήσει μία σαφή εικόνα και θα έχει τη δυνατότητα να οργανώσει με ακρίβεια το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του μέσω των Κατηγοριών στις οποίες θα καταχωρεί τα άρθρα της ιστοσελίδας του.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Δομή Κατηγοριών
  • Δημιουργία κατηγορίας
  • Δημοσίευση κατηγορίας
  • Διαγραφή κατηγορίας
  • Αντιγραφή κατηγορίας
  • Ανάθεση κατηγορίας σε ενότητα
  • Φίλτρο εμφάνισης κατηγοριών