Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό.

 

Μέθοδος
Για την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χρησιμοποιήσουμε το Skype για τη συνομιλία μας. Είναι απαραίτητο για τους συμμετέχοντες να διαθέτουν ένα λογαριασμό χρήστη Skype. Ο εκπαιδευτής θα διαμοιράσει την όψη της οθόνης του στην ομάδα ώστε οι συμμετέχοντες να βλέπουν όλες τις δραστηριότητες στην πράξη σε πραγματικό χρόνο. Ο συνδιασμός Ομιλίας και Κοινής οθόνης μπορεί να καταγραφεί σε αρχείο τύπου βίντεο το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο στα αρχεία μαθημάτων. Για τις ασκήσεις και τα παραδείγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και η γραπτή συνομιλία.

Στο Δεύτερο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα λάβει τις απαραίτητες πληροφοριές σχετικά με τον αρχικό σχεδιασμό και την οργάνωση που απαιτείται προκειμένου να σχεδιάσει την καινούρια του ιστοσελίδα.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο χρήστης θα είναι ικανός να προγραμματίσει το έργο που καλείται να εκτελέσει - τη δημιουργία δηλαδή της νέας ιστοσελίδας. Θα αποκτήσει την ικανότητα να δημιουργήσει ένα οργανόγραμμα και να αξιολογήσει τα απαιτούμενα στοιχεία που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει. Θα μπορεί να κατηγοριοποιήσει το έργο του, να δημιουργήσει αλλά και να απαντήσει σε ερωτηματολόγια, και να αναζητήσει πηγές για την γραφιστική υποστήριξη της νέας ιστοσελίδας του.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Αρχικός σχεδιασμός
  • Λειτουργίες που απαιτούνται
  • Βασικό ερωτηματολόγιο
  • Σχεδιαστικές ανάγκες – template
  • Γραφιστικό υλικό