Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".

 

Μέθοδος
Για την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χρησιμοποιήσουμε το Skype για τη συνομιλία μας. Είναι απαραίτητο για τους συμμετέχοντες να διαθέτουν ένα λογαριασμό χρήστη Skype. Ο εκπαιδευτής θα διαμοιράσει την όψη της οθόνης του στην ομάδα ώστε οι συμμετέχοντες να βλέπουν όλες τις δραστηριότητες στην πράξη σε πραγματικό χρόνο. Ο συνδιασμός Ομιλίας και Κοινής οθόνης μπορεί να καταγραφεί σε αρχείο τύπου βίντεο το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο στα αρχεία μαθημάτων. Για τις ασκήσεις και τα παραδείγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και η γραπτή συνομιλία.

Στο Τριακοστό πρώτο αυτό μάθημα, ο Εξειδικευμένος χρήστης θα λάβει γνώση των απαραίτητων δραστηριοτήτων που απαιτούνται προκειμένου να κρατά τα απαραίτητα αντίγραφα ασφαλείας της ιστοσελίδας του, είτε με αυτοματοποιημένο είτε με χειροκίνητο τρόπο.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει αποκτήσει τη δυνατότητα λήψης αντιγράφων, θα γνωρίσει κάποια απαραίτητα αντίστοιχα ενθέματα και θα έχει κατανοήσει τους αυτοματισμούς για τη λειτουργία Cron Jobs των Servers που φιλοξενούν την ιστοσελίδα του. Επίσης ο χρήστης θα αποκτήσει επαφή με το PhpMyadmin, και θα λάβει επεξηγήσεις για το βασικό αρχείο Confiquration.php της εγκατάστασής του. Το συγκεκριμένο μάθημα, μαζί με το μάθημα "Ασφάλεια Ιστοσελίδας" αποτελούν βασική και απαραίτητη γνώση για τη λειτουργία μίας ιστοσελίδας.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Η αναγκαιότητα δημιουργίας αντιγράφων
 • Πλήρες backup ιστοσελίδας
 • Αντίγραφο βάσης δεδομένων από phpmyAdmin
 • Λειτουργίες με Cron jobs
 • Εφαρμογή Akeeba backup
 • Ένθεμα Jbackup
 • Επαναφορά ιστοσελίδας
 • Confiquration.php

Το Τριακοστό τέταρτο αυτό μάθημα, είναι ουσιαστικά και το τελευταίο που αναφέρεται αποκλειστικά σε Joomla CMS. O Εξειδικευμένος χρήστης θα λάβει γνώση πρόσθετων λειτουργιών και ζητημάτων, που αφορούν πλέον στην ολοκλήρωση και τον τελικό έλεγχο της ιστοσελίδας του.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να παραδώσει μία ολοκληρωμένη ιστοσελίδα, τόσο από θέμα λειτουργικότητας όσο και από θέμα αποδοστικότητας. Μετά την πραγματοποίηση των τελικών ελέγχων και τη χρήση κάποιων πρόσθετων εργαλείων, ο χρήστης έχει ουσιαστικά ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του στη διαχείριση Joomla.

Στα μαθήματα που θα ακολουθήσουν, ο χρήστης θα ασχοληθεί με διάφορα παραδείγματα (Case studies) αλλά και με πρόσθετα μαθήματα που αφορούν στην κατασκευή ιστοσελίδων γενικά, και όχι μόνο σε Joomla.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Δοκιμή σελίδας σε όλους τους Browsers
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Καταγραφή επισκεψιμότητας
 • Εργαλεία για το joomla

Ο Server που φιλοξενεί την ιστοσελίδα μας, έχει ένα δικό του, ανεξάρτητο διαχειριστικό, η χρήστη του οποίου αποτελεί ξεχωριστό ζήτημα. Παρόλα αυτά, στο Τριακοστό δεύτερο αυτό μάθημά μας, θα φροντίσουμε ώστε ο Εξειδικευμένος χρήστης να αποκτήσει κάποιες απαραίτητες πληροφορίες για το διαχειριστικό cPanel.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύστημα διαχείρισης του Server που φιλοξενεί τη σελίδα του ως προς τις βασικές και απαραίτητες λειτουργίες του, οι οποίες είναι και αυτές που απαιτούνται προκειμένου να "τρέξει" σωστά μία ιστοσελίδα, να δημιουργεί και να ρυθμίζει τους λογαριασμούς της αλληλογραφίας, να μπορεί να εξερευνήσει τα αρχεία του και να ρυθμίζει την πρόσβαση σε αυτά.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Γνωριμία με το cPanel
 • Βασικές λειτουργίες
 • Διαχείριση αρχείων
 • Δημιουργία λογαριασμών email
 • Διαγραφή email
 • Προώθηση email
 • Βάσεις δεδομένων

Σε αυτό το Τριακοστό πέμπτο μάθημα, ο Εξειδικευμένος χρήστης θα γνωρίσει τις βασικές αρχές και εντολές της γλώσσας Html.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα μπορεί να αναγνώσει τον κώδικα της ιστοσελίδας του, να δώσει πρόσθετες εντολές χρησιμοποιώντας τον Text editor, και να παραμετροποιεί το υλικό του σύμφωνα με τις αρχές της html.

Επειδή το κεφάλαιο Html είναι σαφώς πολύ μεγάλο σε όγκο, είναι αδύνατο να διαδαχθεί σε ένα μάθημα. Μπορούμε όμως παρόλα αυτά να εμπεδώσουμε τις πιό βασικές και χρήσιμες εντολές που θεωρούνται απαραίτητες αν επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε επεμβάσεις σε καίρια σημεία της ιστοσελίδας μας.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Γνωριμία με την Html
 • Δημιουργία Head Tag αρχείου
 • Περιεχόμενο Body Tag
 • Εισαγωγή στυλ με Css
 • Λίστες
 • Πίνακες
 • Υπερσύνδεσμοι και άγκυρες
 • Ενσωμάτωση περιεχομένου
 • Χρήση Frames
 • Δημιουργία φόρμας
 • Περιθώρια (borders – padding & margin)
 • Οριοθέτηση περιεχομένου στο αρχείο
 • Μορφοποίηση κειμένου
 • Text styling
 • Μορφοποίηση του φόντου του αρχείου

Όσο καλή κι αν είναι μία ιστοσελίδα, δεν είναι αποτελεσματική αν δεν την γνωρίζουν οι μηχανές αναζήτησης. Έτσι λοιπόν, αφιερώνουμε το Τριακοστό τρίτο αυτό μάθημα, ώστε ο Εξειδικευμένος χρήστης να γνωρίσει τις απαραίτητες μεθόδους ώστε να κάνει την ιστοσελίδα του αναγνωρίσιμη.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα μπορεί να αξιολογήσει μία ιστοσελίδα, και να δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες που θα καθορίσουν τη δική του ιστοσελίδα ως "φιλική" προς της μηχανές αναζήτησης με τη μέθοδο SEO (Search Engine Optimization) αλλά και με άλλες μεθόδους εσωτερικής οργάνωσης της σελίδας.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Τι είναι το SEO
 • Τι είναι το Page Rank
 • Βελτιστοποίηση Seo μέσω ενθέματος
 • Μέθοδοι βελτιστοποίησης Page Rank

Σε αυτό το Τριακοστό έκτο μάθημα, ο Εξειδικευμένος χρήστης θα γνωρίσει τη λειτουργία, τις βασικές αρχές και τις εντολές της CSS (Cascading Style Sheets).

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα μπορεί -σε συνδυασμό με τη γνώση Html- να αναγνώσει τον κώδικα της ιστοσελίδας του και να αναγνωρίσει τις παραπομπές σε CSS. Θα μπορεί να να δώσει πρόσθετες εντολές στα αρχεία CSS χρησιμοποιώντας έναν απλό Text editor, να τροποποιεί τα αρχεία και να παραμετροποιεί το υλικό του σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του.

Επειδή το κεφάλαιο CSS είναι σαφώς πολύ μεγάλο σε όγκο, είναι αδύνατο να διαδαχθεί σε ένα μάθημα. Μπορούμε όμως παρόλα αυτά να εμπεδώσουμε τις πιό βασικές και χρήσιμες εντολές που θεωρούνται απαραίτητες αν επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε επεμβάσεις σε καίρια σημεία που αφορούν στην συνολική εμφάνιση της ιστοσελίδας μας.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Γνωριμία με την css και ιστορικό
 • Τι είναι το css και ποιες οι δυνατότητές του
 • Css και Joomla Templates
 • Η δομή ενός αρχείου Css
 • Προγράμματα δημιουργίας και επεξεργασίας css
 • Οι βασικοί κανόνες και εντολές του css
 • Ορισμός στυλ ενός position
 • Μορφοποίηση γραμματοσειράς
 • Χρώματα και hexadecimal codes
 • Ενσωμάτωση γραφικών
 • Ορισμός γραφικού ως φόντο (repeat)
 • Οριοθέτηση αντικειμένου (floating & positioning)