Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".

 

Μέθοδος
Για την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χρησιμοποιήσουμε το Skype για τη συνομιλία μας. Είναι απαραίτητο για τους συμμετέχοντες να διαθέτουν ένα λογαριασμό χρήστη Skype. Ο εκπαιδευτής θα διαμοιράσει την όψη της οθόνης του στην ομάδα ώστε οι συμμετέχοντες να βλέπουν όλες τις δραστηριότητες στην πράξη σε πραγματικό χρόνο. Ο συνδιασμός Ομιλίας και Κοινής οθόνης μπορεί να καταγραφεί σε αρχείο τύπου βίντεο το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο στα αρχεία μαθημάτων. Για τις ασκήσεις και τα παραδείγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και η γραπτή συνομιλία.

Σε αυτό το Τριακοστό έβδομο μάθημα, ο Εξειδικευμένος χρήστης θα γνωρίσει τις βασικές αρχές και εντολές και τη δομή των αρχείων Flash.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει αντιληφθεί τον τρόπο λειτουργίας των εφαρμογών και των αντικειμένων Flash. Επειδή το κεφάλαιο Flash είναι σαφώς πολύ μεγάλο σε όγκο και ταυτόχρονα με την εξέλιξη της Javascript και τη χρήση νέων τεχνολογιών η χρήση Flash τείνει να εκλείψει, στο μάθημα αυτό θα περιοριστούμε στις πιό βασικές και χρήσιμες λειτουργίες που θεωρούνται απαραίτητες ώστε να γνωρίσουμε τη χρήση τους.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Σύντομο ιστορικό για Flash
  • Νέες τεχνολογίες (Jquery, Mootools, Javascript)
  • Χρήσεις Flash
  • Συμπεράσματα και συμβουλές για Flash

Το μάθημα αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί ως το τελευταίο της σειράς, δεδομένου ότι στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με την ανάπτυξη και μελέτη διαφόρων εφαρμογών κατά περίπτωση (Case studies). Στο HTTPS θα γνωρίσουμε περισσότερα για τα πρωτόκολα ασφαλείας (Hypertext Transfer Protocol Secure) και θα λάβουμε πληροφορίες για τη χρήση και τις ιδιαιτερότητές τους.

Με το τέλος του μαθήματος αυτού, έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των μαθημάτων για το διαχειριστικό Joomla! Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον σας! Μπορείτε πάντα να μείνετε μαζί μας συμμετέχοντας πλέον ενεργά στο Forum της ιστοσελίδας μας, με απαντήσεις από την εμπειρία σας.

Tο Τριακοστό όγδοο μάθημα αναφέρεται σε συμβουλές και χρήσιμα προγράμματα τα οποία μπορεί ο Εξειδικευμένος χρήστης να χρησιμοποιήσει προκειμένου να ολοκληρώσει εργασίες για την ιστοσελίδα του.

Στο μάθημα αυτό δίνονται χρήσιμες συμβουλές και αντίστοιχα links σε δωρεάν προγράμματα (Free Software) τα οποία μπορεί ο χρήστης να χρησιμοποιήσει για τη δημιουργία ιστοσελίδων, επεξεργασία γραφικών, παραμετροποίηση Css, Html Editors κτλ ώστε να κάνουμε τη ζωή μας ευκολότερη και να κερδίζουμε χρόνο όταν κατασκευάζουμε ιστοσελίδες.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Browsers
  • Επεξεργασία γραφικών
  • Μορφοποίηση & Css
  • Προγραμματισμός
  • Εγκατατάσταση