Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".

 

Μέθοδος
Για την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χρησιμοποιήσουμε το Skype για τη συνομιλία μας. Είναι απαραίτητο για τους συμμετέχοντες να διαθέτουν ένα λογαριασμό χρήστη Skype. Ο εκπαιδευτής θα διαμοιράσει την όψη της οθόνης του στην ομάδα ώστε οι συμμετέχοντες να βλέπουν όλες τις δραστηριότητες στην πράξη σε πραγματικό χρόνο. Ο συνδιασμός Ομιλίας και Κοινής οθόνης μπορεί να καταγραφεί σε αρχείο τύπου βίντεο το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο στα αρχεία μαθημάτων. Για τις ασκήσεις και τα παραδείγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και η γραπτή συνομιλία.

Σε αυτό το Τριακοστό έκτο μάθημα, ο Εξειδικευμένος χρήστης θα γνωρίσει τη λειτουργία, τις βασικές αρχές και τις εντολές της CSS (Cascading Style Sheets).

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα μπορεί -σε συνδυασμό με τη γνώση Html- να αναγνώσει τον κώδικα της ιστοσελίδας του και να αναγνωρίσει τις παραπομπές σε CSS. Θα μπορεί να να δώσει πρόσθετες εντολές στα αρχεία CSS χρησιμοποιώντας έναν απλό Text editor, να τροποποιεί τα αρχεία και να παραμετροποιεί το υλικό του σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του.

Επειδή το κεφάλαιο CSS είναι σαφώς πολύ μεγάλο σε όγκο, είναι αδύνατο να διαδαχθεί σε ένα μάθημα. Μπορούμε όμως παρόλα αυτά να εμπεδώσουμε τις πιό βασικές και χρήσιμες εντολές που θεωρούνται απαραίτητες αν επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε επεμβάσεις σε καίρια σημεία που αφορούν στην συνολική εμφάνιση της ιστοσελίδας μας.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Γνωριμία με την css και ιστορικό
 • Τι είναι το css και ποιες οι δυνατότητές του
 • Css και Joomla Templates
 • Η δομή ενός αρχείου Css
 • Προγράμματα δημιουργίας και επεξεργασίας css
 • Οι βασικοί κανόνες και εντολές του css
 • Ορισμός στυλ ενός position
 • Μορφοποίηση γραμματοσειράς
 • Χρώματα και hexadecimal codes
 • Ενσωμάτωση γραφικών
 • Ορισμός γραφικού ως φόντο (repeat)
 • Οριοθέτηση αντικειμένου (floating & positioning)