Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".

 

Μέθοδος
Για την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χρησιμοποιήσουμε το Skype για τη συνομιλία μας. Είναι απαραίτητο για τους συμμετέχοντες να διαθέτουν ένα λογαριασμό χρήστη Skype. Ο εκπαιδευτής θα διαμοιράσει την όψη της οθόνης του στην ομάδα ώστε οι συμμετέχοντες να βλέπουν όλες τις δραστηριότητες στην πράξη σε πραγματικό χρόνο. Ο συνδιασμός Ομιλίας και Κοινής οθόνης μπορεί να καταγραφεί σε αρχείο τύπου βίντεο το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο στα αρχεία μαθημάτων. Για τις ασκήσεις και τα παραδείγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και η γραπτή συνομιλία.

Το Τριακοστό τέταρτο αυτό μάθημα, είναι ουσιαστικά και το τελευταίο που αναφέρεται αποκλειστικά σε Joomla CMS. O Εξειδικευμένος χρήστης θα λάβει γνώση πρόσθετων λειτουργιών και ζητημάτων, που αφορούν πλέον στην ολοκλήρωση και τον τελικό έλεγχο της ιστοσελίδας του.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να παραδώσει μία ολοκληρωμένη ιστοσελίδα, τόσο από θέμα λειτουργικότητας όσο και από θέμα αποδοστικότητας. Μετά την πραγματοποίηση των τελικών ελέγχων και τη χρήση κάποιων πρόσθετων εργαλείων, ο χρήστης έχει ουσιαστικά ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του στη διαχείριση Joomla.

Στα μαθήματα που θα ακολουθήσουν, ο χρήστης θα ασχοληθεί με διάφορα παραδείγματα (Case studies) αλλά και με πρόσθετα μαθήματα που αφορούν στην κατασκευή ιστοσελίδων γενικά, και όχι μόνο σε Joomla.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Δοκιμή σελίδας σε όλους τους Browsers
  • Επίλυση προβλημάτων
  • Καταγραφή επισκεψιμότητας
  • Εργαλεία για το joomla