Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".

 

Μέθοδος
Για την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χρησιμοποιήσουμε το Skype για τη συνομιλία μας. Είναι απαραίτητο για τους συμμετέχοντες να διαθέτουν ένα λογαριασμό χρήστη Skype. Ο εκπαιδευτής θα διαμοιράσει την όψη της οθόνης του στην ομάδα ώστε οι συμμετέχοντες να βλέπουν όλες τις δραστηριότητες στην πράξη σε πραγματικό χρόνο. Ο συνδιασμός Ομιλίας και Κοινής οθόνης μπορεί να καταγραφεί σε αρχείο τύπου βίντεο το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο στα αρχεία μαθημάτων. Για τις ασκήσεις και τα παραδείγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και η γραπτή συνομιλία.

Όσο καλή κι αν είναι μία ιστοσελίδα, δεν είναι αποτελεσματική αν δεν την γνωρίζουν οι μηχανές αναζήτησης. Έτσι λοιπόν, αφιερώνουμε το Τριακοστό τρίτο αυτό μάθημα, ώστε ο Εξειδικευμένος χρήστης να γνωρίσει τις απαραίτητες μεθόδους ώστε να κάνει την ιστοσελίδα του αναγνωρίσιμη.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα μπορεί να αξιολογήσει μία ιστοσελίδα, και να δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες που θα καθορίσουν τη δική του ιστοσελίδα ως "φιλική" προς της μηχανές αναζήτησης με τη μέθοδο SEO (Search Engine Optimization) αλλά και με άλλες μεθόδους εσωτερικής οργάνωσης της σελίδας.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Τι είναι το SEO
  • Τι είναι το Page Rank
  • Βελτιστοποίηση Seo μέσω ενθέματος
  • Μέθοδοι βελτιστοποίησης Page Rank