Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".

 

Μέθοδος
Για την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χρησιμοποιήσουμε το Skype για τη συνομιλία μας. Είναι απαραίτητο για τους συμμετέχοντες να διαθέτουν ένα λογαριασμό χρήστη Skype. Ο εκπαιδευτής θα διαμοιράσει την όψη της οθόνης του στην ομάδα ώστε οι συμμετέχοντες να βλέπουν όλες τις δραστηριότητες στην πράξη σε πραγματικό χρόνο. Ο συνδιασμός Ομιλίας και Κοινής οθόνης μπορεί να καταγραφεί σε αρχείο τύπου βίντεο το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο στα αρχεία μαθημάτων. Για τις ασκήσεις και τα παραδείγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και η γραπτή συνομιλία.

Ο Server που φιλοξενεί την ιστοσελίδα μας, έχει ένα δικό του, ανεξάρτητο διαχειριστικό, η χρήστη του οποίου αποτελεί ξεχωριστό ζήτημα. Παρόλα αυτά, στο Τριακοστό δεύτερο αυτό μάθημά μας, θα φροντίσουμε ώστε ο Εξειδικευμένος χρήστης να αποκτήσει κάποιες απαραίτητες πληροφορίες για το διαχειριστικό cPanel.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύστημα διαχείρισης του Server που φιλοξενεί τη σελίδα του ως προς τις βασικές και απαραίτητες λειτουργίες του, οι οποίες είναι και αυτές που απαιτούνται προκειμένου να "τρέξει" σωστά μία ιστοσελίδα, να δημιουργεί και να ρυθμίζει τους λογαριασμούς της αλληλογραφίας, να μπορεί να εξερευνήσει τα αρχεία του και να ρυθμίζει την πρόσβαση σε αυτά.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Γνωριμία με το cPanel
  • Βασικές λειτουργίες
  • Διαχείριση αρχείων
  • Δημιουργία λογαριασμών email
  • Διαγραφή email
  • Προώθηση email
  • Βάσεις δεδομένων