Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".

 

Μέθοδος
Για την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χρησιμοποιήσουμε το Skype για τη συνομιλία μας. Είναι απαραίτητο για τους συμμετέχοντες να διαθέτουν ένα λογαριασμό χρήστη Skype. Ο εκπαιδευτής θα διαμοιράσει την όψη της οθόνης του στην ομάδα ώστε οι συμμετέχοντες να βλέπουν όλες τις δραστηριότητες στην πράξη σε πραγματικό χρόνο. Ο συνδιασμός Ομιλίας και Κοινής οθόνης μπορεί να καταγραφεί σε αρχείο τύπου βίντεο το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο στα αρχεία μαθημάτων. Για τις ασκήσεις και τα παραδείγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και η γραπτή συνομιλία.

Μάθημα Εικοστό έβδομο, για Εξειδικευμένους χρήστες. Θα εξετάσουμε το μενού "Βοήθεια" της κεντρικής διαχείρισης του Joomla.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα μπορεί να αντιληφθεί και να εξάγει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάστασή της ιστοσελίδας του σε σχέση με το σύστημα που φιλοξενείται, τη συμβατότητα και τις δυνατότητές που του δίνονται, καθώς και την προσβασιμότητά του σε αυτό.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Πληροφορίες Συστήματος
  • Ρυθμίσεις PHP
  • Αρχείο ρυθμίσεων
  • Δικαιώματα Φακέλου
  • Πληροφορίες PHP